Tuulivoimavaihtoehtojen taloudellisuudesta

Replicon Group on jo 10 vuoden ajan tarjonnut arvonmäärityspalveluita kasvuyrityksille ja sijoittajille. Perinteisten, kassavirtaan pohjautuvien, ns. DCF -arvonmääritysmallien lisäksi, pystymme hyödyntämään erikoistuneita menetelmiä arvonmäärityksessä, joissa huomioidaan kasvupotentiaali yhdistettynä epävarmuustekijöihin. Muutama vuosi sitten Replicon laajensi osaamistaan energiasektorille paneutumalla katuvalaistuksen elinkaarikustannusten arvioimiseen. Nyt olemme laajentaneet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian arvonmääritysten osaamisalaamme edelleen tuulivoimaan.

Tuulipuiston elinkaarikustannukset koostuvat hankintakustannuksista, ylläpito – ja huoltokustannuksista sekä jäännösarvosta, joka voi olla myös negatiivinen, jos esim. laskennallisen 25 vuoden käyttöiän jälkeen tuulivoima tuotantoa ei ollenkaan jatketa. Hankintakustannuksiin vaikuttaa tyypillisesti eniten valittu teknologia, josta myös riippuu suureksi osaksi se kuinka paljon ylläpito – ja huoltokustannuksia syntyy vuosittain.

Tuuliturbiinin energian tuotannon kustannus (cost of energy, COE) riippuu suoraan vuosittain tuotetun energian määrästä ja toisaalta elinkaarikustannuksista. Energian tuotantomäärään vaikuttavat keskeisesti generaattorin tyyppi ja toisaalta konvertteri -ratkaisu. Megawatti – luokan tuuliturbiinien pääasialliset generaattorivaihtoehdot ovat liukurengasinduktiogeneraattori (engl. Double-Fed Induction Generator (DFIG)) ja kestomagneettisynkronoitu generaattori (PMSG). Kolmas mainitsemisen arvoinen generaattoriteknologia on ns, vierasmagnetoitu tahtigeneraattori (engl. Electrically Excited Synchronous Generator (EESG)).

Tuulipuisto pitää luonnollisesti kytkeä sähköverkkoon tuotannon myymiseksi. Menemättä tarkempiin yksityiskohtiin, voidaan tässä yhteydessä todeta, että hankintakustannuksiltaan tyypillisesti kalliimpi, PMSG teknologia varustettuna täystehokonvertterilla, on yleisesti ottaen suoraviivaisempi sähköverkkoliitännän osalta verrattuna DFIG:iin perustuvaan teknologiaan.

Jotta projektin 25 vuoden aikana syntyvät kassavirrat saadaan vertailukelpoisiksi, ne pitää muuttaa nykyarvoonsa jakamalla ne sopivalla korkokannalla. Eri kassavirroilla voi olla erilainen korkokanta, joka riippuu ko. kassavirtaan sisältyvästä epävarmuudesta. Tuulivoimaprojekteissa energian myyntiin liittyvä syöttötariffi rajaa merkittävällä tavalla tuottojen riskejä ensimmäisinä vuosina jopa 12 vuoteen saakka. Syöttötariffin käyttöönotto onkin tehnyt tuulivoimasta suhteellisen houkuttelevan kohteen sijoittajille. Samaan hengenvetoon pitää todeta, että tuulivoiman käytännön toteutukseen liittyy syöttötariffista edelleen myös kohtuullisen paljon riskejä mm. teknologian valintaan ja lupaprosesseihin liittyen, jotka tulee huomioida ja hoitaa asiantuntevasti.

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä on osa globaalia ilmaston lämpenemistä ehkäisevää kokonaisuutta, jossa uusiutuvien energiamuotojen kilpailukykyä ja erityisesti niihin liittyvää teknologian kehitystä pyritään tukemaan. EU:n vuoden 2020 tavoitteissa pyritään mm. saamaan uusiutuvien energia muotojen osuus 20 %:iin kaikesta energian tuotannosta ja myös pienentämään EU:n kasvihuonepäästöjä 20 %:lla verrattuna vuoden 1990 tilanteeseen.”Tuulivoiman takuuhinta takaa tuottajalle varmuuden saada tuottamastaan sähköstä 12 vuoden ajan 83,5 euroa/MWh. Nopeasti investoija saa lisäksi enintään kolmen vuoden ajaksi lisäbonuksen, jolloin takuuhinta on 105,3 euroon/MWh. Tavoite on, että maassamme olisi vuoteen 2020 mennessä jopa 2 500 megawatin (MW) tuulivoimakapasitetti", lainaus TEM:n tiedotteesta 24.3.2011. Ilman tukijärjestelmää yksikään tuulivoimateknologia ei pystyisi kilpailemaan esim. fossiilisten polttoaineden tuotantokustannusten kanssa nykytilanteessa. Kasvihuonekaasupäästöjen hinnan noustessa sekä fossiilisten energiavarojen huvetessa tilanne voi muuttua seuraavan 10-20 vuoden aikana. 

Jokainen tuulivoimaprojekti on yksilöllinen ja vaatii projektikohtaisen huolellisen taloudellisen analyysin ja siihen sisältyvän eri laite- ja teknologiaratkaisujen osaajien puolueettoman analyysin. Tuulivoimassa(kaan) ei ole olemassa yleisratkaisua, joka toisi aina kokonaistaloudellisemman lopputuloksen verrattuna kaikkiin muihin vaihtoehtoihin. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että moderni, suoravetoinen (vaihteeton) PMSG – ratkaisu pääsee usein kilpailukykyisimpään energian kustannukseen johtuen matalammista huolto- ja ylläpitokustannuksista sekä pienemmästä seisonta-ajasta, vaikka PMSG onkin lähtökohtaisesti hankintakustannuksiltaan hieman kalliimpi ratkaisu.

Lisätietoja Repliconin arvonmääritys ja elinkaarikustannus – palveluista antaa:

Petteri Hirvonen, toimitusjohtaja,
Replicon Corporate Finance Oy,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
+358-(0)50-552 96 33 (suora)
Replicon Group

Replicon Group on riippumaton kasvuyritysten ja julkisensektorin organisaatioiden rahoitus- ja strategianeuvonantaja. Asiantuntijoillamme on yhteen laskien kymmenien vuosien kokemus taloudellisesta neuvonannosta ja kasvuyritysten konsultoinnista. Erityisosaamisalueemme ovat uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus, terveydenhuoltosektori sekä Internetiin pohjautuvat liiketoimintamallit.