Palvelukuvaus: Riippumattomia "happotestejä" Life Science  sijoitusstrategioille ja sijoituksille

Replicon Corporate Finance Oy vahvistaa osaamistaan Life Science – sektorin arvonmäärityksissä ja alan sijoitusportfolioiden sekä T&K -hankkeiden riippumattomassa analysoinnissa. Tekemämme massiivisen T&K - ja patentointipanostuksen ansioista voimme nyt tarjota institutionaalisille portfoliosijoittajille, olennaisiin asioihin pureutuvaa, kriittistä teknologia-analyysiä heidän Life Science – kohteistaan ja toki myös riippumatonta analyysiä ja vertailua tuleviin alan sijoituksiin liittyen.

Laajennettu erikoisosaamisemme on saavutettu jo v. 2012 aloitetun pitkäaikaisen kaupallistamisprojektin ansiosta. Teknologian näkökulmasta ko. projekti keskittyi solujen energiametabolian ja antioksidantti – puolustuksen sekä samanaikaiseen elimistön tulehdusreaktion hallinnan ja tehon ymmärtämiseen matemaattista kysyntä-tarjonta – kehikkoa hyväksi käyttäen. Menemättä yksityiskohtiin, em. tekijät ja niiden toimintaan liittyvät mahdolliset ongelmat ovat taustalla valtaosassa useimpia ns. degeneriivisiä, pitkäaikaissairauksia, esim. keskushermosto-, sydän- ja verisuonitaudit sekä syöpä ja diabetes. Mutta huomion arvoisesti nuo tekijät ovat tärkeitä myös akuuteissa tulehduksissa (esim. kausiflunssa) ja kroonisissa tulehdustaudeissa (reuma, psoriasis ja vastaavat).

Edellisestä on helppo havaita, että päällisin puolin varsin rajoittunut erikoisosaamisemme kattaa itse asiassa valtavan laajan kirjon lääketieteellisiä ja terveydellisiä indikaatioalueita. Tätä poikkeuksellista osaamistamme voimme nyt rajoitetusti tarjota instituutiosijoittajille. Tarjoamme kriittistä analyysiä (”happotestausta”) nykyisille ja tuleville Life Science – sektorin sijoituksillenne. Palvelussa tutkimme halutussa laajuudessa kunkin T&K –aihion osalta:

  1. sopivuuden asiakkaan sijoitusstrategiaan,
  2. haetaanko rahoitusta ensisijassa sijoittaja-arvon nostamiseksi vai muista syistä  ("hidden agenda"),
  3. kilpailutilanteen sekä markkinapotentiaalin,
  4. rahoitukselliset tarpeet sekä taloudellisen potentiaalin, ja
  5. teemme kriittisen ja ainutlaatuisen teknologia-arvion, sekä
  6. arvioimme uudelleen saadut tärkeimmät tilastolliset tutkimustulokset.

Soveltuvin osin ja sovitussa laajuudessa voimme myös analysoida kokonaan tietyn yksittäisen VC –portfolion. Voimme myös evaluoida tietyn Life Science management -tiimin jäsenet tarvittaessa haastatteluin tai muulla asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.  

Tämä laajennettu analyysipalvelu voi olla hyödyllinen myös yksittäisiin alan kohteisiin sijoittavalle tai myös Life Science –sektorin yrityksille sekä muille palveluntarjoajille, kuten esim. First North –listan Certified Adviser –yhtiöille, sekä julkisen sektorin toimijoille, kuten TEKESille.  

Lisätietoja tästä palvelusta:

Petteri Hirvonen, tj.
Replicon Group, +358 50 552 96 33 (suora)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  

Replicon Group

Replicon Group on riippumaton kasvurahoituksen ja teknologiayritysten liikkeenjohdon kehittäjäorganisaatio. Tarjoamme asiakkaillemme ensiluokkaista neuvonantoa ja ”hands on” toteutusta yritysrahoitukseen ja kasvuun liittyvissä strategisissa asioissa.
Pääasiallisia asiakaskohderyhmiämme ovat kasvu- ja teknologiayritykset, niiden strategiset yhteistyökumppanit sekä pääoma- ja muut institutionaaliset sijoittajat ja julkisen sektorin organisaatiot.
Replicon on saavuttanut vahvan jalansijan erityisesti teknologisiin innovaatioihin perustuvilla kasvusektoreilla kuten Life Science ja Cleantech -sektorit. Tarvittaessa käytämme koti- ja ulkomaista yhteistyöverkostoamme asiakasprojektien menestykselliseen viimeistelyyn.