Lisää kiinnostavuutta Pisararataan?

 

Tämä kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien Mielipideosastossa (18.2.2015). Se on osin jatkumoa artikkeliimme ”3-2-2015 Kasvuun innovatiivisilla ja kiinnostavilla tuotteilla sekä palveluilla”. Toisaalta tämä ajatus kytkeytyy Replicon Groupin vuosien varrella tekemiin lukuisiin terveydenhuoltoalan hankkeisiin, joiden toimitilat sijaitsevat Meilahden sairaala-alueella.  

Akuutisti meillä on huoli siitä, että laskelmien mukaan ilmeisen kannattamatonta Pisara -hanketta pyritään viemään kuitenkin toteutukseen. Kirjoitus ei siis ole kannanotto Pisararadan puolesta, vaan sen puolesta, että mietitään kaikki relevantit vaihtoehdot, jos hanke on jostain syystä "pakko" toteuttaa. Myös esitetyn länsilaajennuksen jälkeen hanke saattaa edelleen olla kannattamaton esim. verrattuna jo olemassa oleviin toimiviin liikennejärjestelmiin nähden.

MIELIPIDEKIRJOITUS:

Länsilaajennus voisi tehdä Pisararadasta kannattavamman

 

Pisararadan kansantaloudelliset hyödyt on uusimmissa laskelmissa todettu pieniksi suhteessa rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin. Tämä ei ole kovin yllättävää, koska valtava rakennusurakka tuo tosiasiallisesti vain yhden uuden alueen, Keski-Töölön, raideliikenteen piiriin. Pisararadan itäosassa Hakaniemessä on jo metro, jolla pääsee kätevästi Rautatieasemalle ja päinvastoin. Toisaalta myös Töölöstä pääsee erinomaisesti keskustaan busseilla tai raitiovaunuilla.

Ratainvestoinnin kansantaloudelliset ja alueelliset hyödyt olisivat huomattavasti suuremmat, jos sen läntiseen osaan lisättäisiin yksi uusi pysäkki, joka sijaitsisi Taka-Töölössä likimain Kansaneläkelaitoksen kohdalla, ja josta olisi uloskäynnit Meilahden valtavan sairaala-alueen suuntaan sekä vanhalle Jäähallille. Toinen, Töölöntorin-oopperan -pysäkki, sijaitsisi likimain paikalla, jolla se on nykyisissä suunnitelmissa.

Taloudellisesti järkevillä kustannuksilla tämä laajennettu Pisara voisi irrota pääradasta Auroran sairaalan kohdalla kääntyen suhteellisen jyrkästi Nordenskiöldin kadun suuntaisesti ja se voisi kaivautua tunneliin joko suhteellisen välittömästi irtaannuttuaan pääradasta tai sitten vasta myöhemmin Auroran sairaalan kohdalla tai jopa sen jälkeen.  

Uusi yhteys Meilahteen ja vanhalle Jäähallille voisi tehdä myös Pisaran Hakaniemen pysäkistä taloudellisesti perustellumman kuin aikaisemmin, kun ”länsiyhteydet” Hakaniemestä paranisivat olennaisesti. Tällöin myös joissain aikaisemmissa Pisara -suunnitelmissa kaavailtu Alppilan-pysäkki voisi olla taloudellisesti perusteltu investointi.

Jos kannattavuuslaskelmat osoittavat em. länsilaajennuksen jälkeenkin vielä heikkoutta, kannattaisi myös tutkia sellainen vaihtoehto, jossa Pisara ei menisi ollenkaan Hakaniemeen. Siinä vaihtoehdossa rata koukkaisi (mahdollisesti valmiiksi louhitun?) Kampin aseman kautta takaisin Rautatieaseman maanalaiselle pysäkille ja edelleen sitä kautta takaisin pääradalle ja nousisi maanpintaan, joko ennen Linnunlaulua tai sitten vasta sen jälkeen. Tämä Tynkä-Pisararatakin poistaisi 50% VR:n lähiliikenteestä ruuhkaisimmalta pääradan loppupätkältä ja se saisi koko Töölön alueen sekä Meilahden sairaalan rataliikenteen piiriin.

Pisaran länsilaajennuksen yhteydessä kannattaisi tulevaisuutta varten samalla tehdä varaus Niemenmäki-Munkkivuori -ratalinjauksesta nykyiselle Huopalahden asemalle saakka, jolloin Lentoasemalle johtava Kehärata voisi tulla keskustaan Töölön kautta.

Sanomattakin on selvää, ettei taloudellisesti selvästi kannattamatonta Pisara -investointia kannattaisi  toteuttaa. Nykytilanteessa näyttää siltä, että tarvitaan lisää ”innovatiivisuutta”, jotta hanke saadaan riittävän ”kiinnostavaksi” ja siten mahdollisesti kannattavaksi.  Toteuttamisvaihtoehtoja on edelleen paljon. Uusi Meilahti-KELA-Jäähalli –asema saattaa tukea niiden kannattavuutta jopa ratkaisevasti. Myös täysin uusia ja taloudellisesti toimivia ideoita voi samalla syntyä lisää.

Petteri Hirvonen,

Tomitusjohtaja / yrittäjä, analyytikko-ekonomisti

Replicon Group

P. 050 552 9633