Palvelumme

Jo vuodesta 1993 lähtien useat kymmenet yritykset, sijoittajat ja rahoittajat sekä erilaiset organisaatiot ovat menestyksellisesti käyttäneet Repliconin palveluita merkittävien ratkaisujensa tueksi ja toimintansa edistämiseen.

 

Rahoitusjärjestelyt ja yrityskaupat

Huolellisesti suunnitellun ja toteutetun yrityskaupan tai rahoituskierroksen avulla asiakkaamme pääsevät parempaan lopputulokseen.

Palvelut:

  • Kaupan tai rahoitusjärjestelyn rakenteen suunnittelu ja toteutus
  • Myyntimateriaalien teko ja järjestelyn markkinointi, tarvittaessa myös kansainvälisesti
  • Järjestelyihin liittyvät sopimusrakenteet kuten esimerkiksi aiesopimukset ja osakassopimukset

Tavoitteena on ratkaisu, jossa sekä sijoittajien että yrityksen johdon intressit pystytään yhdistämään ja luomaan pohja yrityksen menestymiselle tulevaisuudessa.

 

Analyysipalvelut

Palvelumme kattavat monipuolisesti kassavirta-analyysin ja tilastomatemaattisen mallinnuksen osa-alueet kuten esim. ekonometrian ja biometrian.

Neuvonannon lopputuloksena saadaan tyypillisesti konkreettinen ratkaisumalli, toimintasuunnitelma ja/tai analyysiraportti, joka vastaa asiakkaan tietotarpeisiin kattavasti. Pyrimme tuomaan esiin myös mahdolliset vaihtoehtoiset relevantit näkökulmat tarkasteltavaan aiheeseen.

Tarvittaessa teemme analyysimme tueksi perusteelliseen rahoitusmatemaattisen mallinnuksen ja –analyysiin:

  • Kassavirtamallit, tuloslaskelma- ja tase-ennusteet
  • Taloudelliset ennustemallit
  • Arvonmääritykset ja elinkaarilaskelmat
  • Tilastomatemaattiset analyysit, ekonometriset ja biometriset mallit

Pidempiaikaiset palvelut

Liikkeenjohdon avustaminen ulkoistettuna palveluna

Erityisosaamisalueillaan Replicon Group voi toimia myös valikoitujen yritysten pitkäaikaisena kasvun ”kiihdyttäjänä”. Käytännössä tämä tarkoittaa pitkäaikaista, tiivistä avunantoa valikoitujen kasvuyritysten liiketoiminnan edistämisessä niillä alueilla, jotka eivät ole tutuimpia yrittäjille ja perustajille.

Tarjottavat palvelut vaihtelevat paljonkin asiakkaan tarpeiden mukaan, mutta lähes kaikissa tapauksissa Replicon pystyy antamaan asiakkaalle kansainvälisiä kontakteja kaupallistamiseen, yrityskauppaan tai rahoitukseen liittyen sekä auttamaan yhteydenotoissa ja neuvotteluissa. Lisäksi tyypillisesti pohjustamme uutta rahoituskierrosta tai mahdollista yrityskauppaa ja päivitämme yrityksen rahoitukselliset laskentavälineet vaaditulle tasolle. Osana pitkänaikavälin palvelua voimme auttaa yritystäsi myös perusjuridiikassa, kuten salassapito- ja osakassopimuksissa sekä rahoitukseen ja kaupallistamisiin liittyvissä sopimuksissa.

 

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet (PPP)

Fokusalueillamme olemme toimineet myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeiden (PPP) neuvonantajakonsultteina ja koordinaattoreina. Tyypillisesti erityisesti koordinaattori –projektit voivat olla kestoltaan jopa useamman vuoden projekteja. Annamme mielellämme lisätietoja mahdollisuuksistamme PPP -hankkeissa.